Føderal domstol leverer hellig gral for utdanningsadvokat: En grunnleggende rett til grunnleggende utdanning. Ikke regn med at Høyesterett opprettholder det.

Føderal domstol leverer hellig gral for utdanningsadvokat: En grunnleggende rett til grunnleggende utdanning. Ikke regn med at Høyesterett opprettholder det.

Jeg skrev forrige uke om en historisk avgjørelse fra en føderal ankedomstol som slo fast at elever i det dårlige ytelsessystemet i Detroit har rett til å forvente å lære å lese og skrive på sine offentlige skoler.

Høyesterett har aldri avgjort saken, men den amerikanske lagmannsretten for 6. krets sa 'vi anerkjenner at grunnloven gir en grunnleggende rett til en grunnleggende minimumsutdanning.' Dommerne sa at retten til leseferdighet var «smal», men inkluderer ferdigheter som er avgjørende for «grunnleggende utøvelse av andre grunnleggende rettigheter og friheter, viktigst av alt deltakelse i vårt politiske system».

Søksmålet, kjent somGary B., et al. v. Whitmer, et al.,ble arkivert av studenter på vegne av elever i noen av de dårligst presterende skolene i Detroit Public Schools-systemet, som lenge har vært urolig. Deres underliggende sak var basert på rettferdig prosess og lik beskyttelsesklausuler i det 14. endringsforslaget.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Saken hevdet at studentene skyldte på 'understandard ytelse på dårlige forhold i klasserommene deres, inkludert manglende eller ukvalifiserte lærere, fysisk farlige fasiliteter og utilstrekkelige bøker og materialer.' Forholdene på skolene, sa elevene, hadde fratatt dem «en grunnleggende minimumsutdanning» som gir en sjanse til grunnleggende leseferdighet.

Avgjørelsen fra 6. krets er imidlertid neppe det siste ordet om dette, som forklart i følgende innlegg av Derek W. Black, en professor ved University of South Carolina School of Law med ekspertise innen utdanningsrett og politikk. Han er også forfatteren av den kommende boken, 'Schoolhouse Burning: Public Education and the Assault on American Democracy. '

Føderal domstol avgjør at studenter har konstitusjonell rett til en 'grunnleggende' utdanning - inkludert litterær - i historisk Detroit-sak

Av Derek W. Black

The Sixth Circuit Court of Appeals, iGary B. v. Whitmer,har nettopp levert den hellige gral av utdanningsforkjemper: en føderal grunnleggende rett til utdanning. Retten definerte snevert rettigheten som en 'grunnleggende minimumsutdanning', men de fleste rettighetsrevolusjoner begynner et lite sted. Den enda mer formidable utfordringen er å overleve gjennomgang før hele sjette krets eller USAs høyesterett. Likevel, foreløpig, står avgjørelsen som noe ingen annen høy føderal domstol noensinne har gjort.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

De siste 50 årene med negativ Høyesteretts presedens avslører hvor viktigGary B. virkelig er.

På begynnelsen av 1970-tallet låste tre svært kontroversielle høyesterettsavgjørelser effektivt ulikhet i utdanning. For det første mente domstolen at den amerikanske grunnloven bare forbyr skolesegregering som følge av forsettlige diskriminerende handlinger fra offentlige tjenestemenn. Privat segregering er utenfor domstolenes rekkevidde.

For det andre kan domstolene ikke beordre storbyomfattende integrering i fravær av noe som nærmer seg segregativt samarbeid mellom skoledistrikter. Forsettlig segregering i en kjernebydel er for eksempel ikke nok.

For det tredje er ikke utdanning en føderal grunnleggende rettighet. Det betyr at finansieringsforskjeller mellom fattige og rike distrikter er konstitusjonelt irrelevante. Kort sagt, hvis saksøkere ikke kan finne en rykende pistol, tillater disse avgjørelsene segregert og ulik utdanning.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Disse resultatene utløste rettssaker i statlige domstoler. Talsmenn hevdet at utdanningsklausulene i statlige grunnlover forplikter stater til å gi lik og tilstrekkelig utdanning, og vinne en rekke viktige seire. Men mange statlige lovgivere kjempet også med nebb og klør for å utsette, minimere og unngå meningsfulle rettsmidler, som ikke vil si noe om rundt tjue stater der domstolene avviste saksøkers grunnleggende rett til å saksøke helt.

Disse ujevne resultatene tvang talsmenn og lærde til å søke etter en måte å gjenopplive en føderal rett til utdanning. I flere tiår forble teoriene deres drømmer. Men fra og med 2016 ertet fire nye saker med uavhengige juridiske team i Michigan, Connecticut, Mississippi og Rhode Island muligheten for fremgang. Tre strake distriktsrettstap og en rekke Trump-utnevnte, knuste imidlertid i stor grad disse forhåpningene.

Nesten fra ingensteds ga april 2020 to store seire.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Den første i Mississippi gikk stort sett ubemerket hen fordi, i stedet for direkte å hevde en grunnleggende rett til utdanning, hevdet saksøkere at Mississippi brøt – få dette – vilkårene for gjenopptakelse til unionen etter borgerkrigen. Kongressen betinget Mississippis gjenopptakelse av at den aldri skulle frata innbyggerne deres utdanningsrettigheter. The Fifth Circuit mente at disse betingelsene er håndhevbare.

Gary B,derimot, gikk rett på halsen og mente at den fjortende endringen garanterte et visst utdanningsnivå som en grunnleggende rettighet.

En felles historisk nevner støtter og binder disse sakene sammen. Som min forskning viser at en føderal rett til utdanning ikke hviler på et nytt syn på grunnloven i utvikling; den hviler på originalisme.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

På 1780-tallet spesifiserte den kontinentale kongressen hvordan hver kvadratcentimeter med land i de nye territoriene og statene ville bli brukt, og satte av sentrumsplassen i hver by til bygging av skoler og tomter i utkanten til støtte for skoler. Senere, da han rekonstituerte nasjonen etter borgerkrigen, krevde kongressen konfødererte stater som søkte gjenopptakelse til unionen, ikke bare Mississippi, for å garantere utdanning i deres statskonstitusjoner. Ingen ny stat ville noen gang igjen gå inn i unionen uten å garantere utdanning heller.

På en måte brøt ikke den femte og sjette kretsen ny mark. De tok bare historisk grunn og fulgte fakta der de ledet. Problemet i disse tilfellene, spesieltGary B.,er ikke loven eller fakta. Det er det praktiske ved dagens rettsvesen.

Republikanske presidenter utnevnte elleve av de seksten dommerne på den sjette kretsen. De vil mest sannsynlig reversereGary B.hvis de tiltalte ber om en banc anmeldelse. Oddsen er ikke mye bedre i Høyesterett. De siste tre tiårene har den vist langt mer interesse for å avvise og innsnevre grunnleggende rettigheter enn å utvide dem.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Det gjør det utrolig risikabelt å presse fremover i Michigan. Høyesterett kunne gjøre mer enn bare å avvise en grunnleggende rett til utdanning; det kan undergrave god presedens. En av de viktigste presedensene for Høyesterett til fordel for en grunnleggende rett til utdanning erPlyler v. Doe. Retten i Plyer slo ned en Texas-lov som ekskluderte udokumenterte elever fra offentlig skole, og begrunnet at Texas ikke kunne målrette studenter for behandling som ville overlate dem til en permanent underklasse. Konservative grupper har lenge siktetPlylerfor reversering, og hevdet at det er en konstitusjonell utstikker. Høyesterett kunne gjøre nettopp det hvisGary B.klarte det der.

Den andre risikoen er å blåse et stort historisk krav på fiendtlige domstoler. NAACP, den eldste borgerrettighetsorganisasjonen i landet, erkjente det, brukte to tiår på å håndheve doktrinen om atskilt, men likt, før de direkte spurte retten iBrown mot Board of Educationå snu segregeringen. Selv da avslører interne dokumenter at hadde retten bestemt Brown i 1952, i stedet for å utsette i to år, ville NAACP ha tapt. Den historiske avgjørelsen ble kunngjort i 1954.

Akkurat nå er den eneste plausible veien videre som ikke skader den uberørte logikkenGary B. eller truer med presedens somPlyler er å følge NAACPs strategi. Det betyr å finne en vei ut av videre rettssakerGary B. NAACP avsluttet ikke formell segregering ved å skynde seg mot oddsen. Den gjorde det ved å ta små seire, til og med symbolske, der den kunne få dem. Og ved aldri å strekke seg etter mer enn de trodde den kunne gripe, satte NAACP sammen et flere tiår sett med små blokker som til slutt endret konstitusjonell historie og offentlig skolegang for alltid.

Dagens byggeklosser hviler i den smalere teorien i Mississippi og aksept av en symbolsk seier i Michigan.