Enestående antall studenter har forsvunnet under pandemien. Skolene jobber hardere enn noen gang for å finne dem.

Enestående antall studenter har forsvunnet under pandemien. Skolene jobber hardere enn noen gang for å finne dem.

DETROIT – Kenneth Chapman Sr. var håpefull da han navigerte en stor varebil fra Detroit Public Schools nedover gaten, og dro opp til et murhus. Ute foran var det tegn til at jenta han lette etter bodde inne. Midt i de kasserte plastkoppene på gården var det en ball, og på verandaen en liten sykkel, malt fluorescerende rosa.

'Vanligvis når jeg kommer til huset og jeg ser leker eller sykler, tenker jeg: 'Ok, noen kommer til å være her,' sa Chapman.

Men da han banket på, dukket ingen opp.

Dette var en av de to dusin stoppestedene Chapman, som jobber i skolesystemets familie- og samfunnsengasjementkontor, ville gjøre, for å se på denne kalde dagen i slutten av oktober etter elever som hadde manglet undervisning. Noen av barna på listen hadde bekymringsfulle fraværstall så tidlig i skoleåret. Men det var 3000 elever distriktet ikke kunne gjøre rede for i det hele tatt.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Skoledistrikter over hele landet som stengte bygninger i midten av mars som svar på koronaviruspandemien, håndterte overgangen til fjernundervisning med varierende suksessnivå. Under forstyrrelsen mistet skolene oversikten over elevene. Mange elever som var til stede i klasserommet i begynnelsen av mars var ikke å finne på nett. Og andre som dukket opp i vår har ikke blitt sett siden.

Allerede før pandemien måtte distriktene spore opp barn som hadde sluttet å møte opp på skolen eller som ikke hadde møtt opp til et nytt skoleår. De har sterke insentiver til å finne dem; skolemidler tildeles ofte på elevbasis. Noen ganger viser det seg at studenter har flyttet og meldt seg inn i andre distrikter. Andre ganger kan de ikke bli funnet og fjernes fra rullene.

Pandemilæring tar en ny vending: Vil lærere være personlig i klasserommene?

Men i år har elever forsvunnet fra klassene i et enestående antall, noe som har tvunget distriktene til å revurdere sin tilnærming til de som slutter å møte opp. Mange distrikter, som er klar over skadene som tapt skoletid kan forårsake, har gjort en ekstraordinær innsats for å spore opp elever for å sikre at de er trygge og har enheter å lære. Andre, som Detroit og Miami, har holdt studentene på lister selv etter at de ikke klarte å vise seg på en hel måned. Nord-Dakota begynte å spore oppmøte for alle skoler på daglig basis, og flere skoler brukte koronavirushjelp til å ansette familieforbindelser for å finne savnede elever.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Flere stater har sett en kraftig nedgang i påmelding til offentlige skoler dette skoleåret, og mange har sett en økning i antall elever som er registrert på private skoler eller blir hjemmeundervist. I tillegg holder barna som ville ha begynt i førskole eller barnehage om høsten hjemme i hopetall, siden disse karakterene ikke er obligatoriske i de fleste stater. Men det er en annen kategori studenter: de som skulle være i klassene i år, men som fortsatt ikke har dukket opp.

I Nord-Carolina fortalte en statlig utdanningstjenestemann statlige lovgivere i desember det mer enn 10 000 studenter hadde ikke blitt gjort rede for . New Mexico kunne ikke stå for mer enn 12 000 elever ved starten av skoleåret, barn som var påmeldt før pandemien, men som aldri dukket opp på høsten. Denne måneden rapporterte statens utdanningsavdeling at mer enn 2700 studenter fortsatt var savnet.

Katarina Sandoval, New Mexicos visesekretær for akademisk engasjement og studentsuksess, sa at i tidligere år var antallet elever som ikke klarte å komme til skolen så lite at de ikke en gang hadde et navn på dem. Mange av dem sluttet på videregående skole.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Men i år kommer de savnede elevene fra alle klassetrinn. Staten organiserte en innsats for å nå ut til familier og fikk hjelp fra sosiale tjenester for å støtte de familiene som slet med å få barna sine til skolen.

Hele denne andre klasse D.C.-klassen falt etter i lesing. Hva nå?

Mange av disse avvikene stammer fra dårlige journalføringssystemer. I mange stater samler distrikter oppmøte individuelt og har ikke en god måte å dele med hverandre på. Så en student som bare har overført kan bli merket som savnet, og en student som ikke kan bli funnet kan antas å være i et annet distrikt.

Detroit, som åpnet bygninger i høst for valgfri personlig instruksjon, hadde mer enn 900 elever som ikke meldte seg på før etter oktober, uker inn i skoleåret. Distriktet, som lenge har slitt med kronisk fravær, lanserte et aggressivt oppmøteinitiativ i 2019 støttet av private stiftelser som tillot det å ansette oppmøteansvarlige for hver skole for å følge med på barn som ikke dukket opp.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Under pandemien utnyttet distriktet initiativet, og lanserte tre dør-til-dør-kampanjer som sendte ansatte og foreldrefrivillige til hjemmene til elever som ikke har møtt opp til undervisningen - verken virtuelt eller personlig. I slutten av januar var distriktet midt i sin tredje kampanje, med frivillige som gikk ut i gatene i 26-graders vær for å sjekke elevene.

Når skoledistrikter når ut til familier, gjør de det ofte gjennom tekstmeldinger, robocall, e-post, Facebook-innlegg og post. Det er kommunikasjon som krever at familier har en fungerende mobiltelefon, internettilgang og en fast adresse. Det betyr at familier som flytter ofte, skifter mobiltelefonnummer eller ikke snakker engelsk kan bli utelatt og kan være vanskelig å finne.

Sacramento City Unified School District lærte den leksjonen på den harde måten, da det mistet kontakten med mer enn 1600 elever etter stengning i midten av mars. Ingen av dem hadde svart på innsjekkingssamtaler fra lærere, og ingen av dem logget på da virtuelle timer startet en måned senere.

CDC tilbyr veikart for trygg gjenåpning av skoler

Distriktet satte i gang, sendte ansatte til studentenes hjem og satte opp en matbil midt i store leilighetskomplekser for å trekke ut familier og deres barn. Hvis de fant en elev, samlet de inn aktuell kontaktinformasjon og sørget for at eleven hadde det som skulle til for å logge på. Da det ikke fungerte, søkte distriktet adresser fra statens matfrimerkeprogram og fra sosiale tjenestebyråer. Omtrent tre fjerdedeler av distriktets skolebarn kvalifiserer for lavkost helseforsikring, matkuponger eller andre sosiale tjenester.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Innen sommeren var bare 845 studenter savnet. Og ved starten av skoleåret var det bare ni som var utilgjengelige.

Det er dypt bekymringsfullt for lærere når de ikke kan gjøre rede for hvor en ung person er, eller om de er lærende og trygge. Når skolen er i gang og klassene er ansikt til ansikt, er lærere bedre i stand til å oppdage om et skolebarn blir misbrukt eller forsømt. Disse innsjekkingene er tøffere når skolen er stengt og barn ikke lenger møter opp for å få undervisning ansikt til ansikt. Lærere sto for omtrent en femtedel av barnemishandlingsrapportene i 2018, ifølge føderale data.

'Det er bare et helt lag med barn som nettopp har forsvunnet,' sa Hailly T.N. Korman fra tenketanken Bellwether Education Partners, som studerer det hun kaller «oppmøtekrisen».

Historien fortsetter under annonsen

Hun er spesielt bekymret for barn som kommer fra lavinntektshusholdninger, engelskspråklige elever, hjemløse studenter og migrantstudenter, hvis familier kan ha blitt spesielt hardt rammet av den økonomiske nedgangen: «Det har vært sant i generasjoner . . . at alle samfunnets udekkede barns behov dukker opp ved en klasseromsdør.

'Nå er det ingen klasseromsdør å møte opp ved.'

Sentrene som hjelper ofre for overgrep mot barn har sett 40 000 færre barn midt i pandemien

'Skolen har historisk sett vært den daglige velværesjekken for mange barn,' sa Korman. 'Det har de ikke lenger.'

I likhet med byer over hele landet, la Detroit ned skolene sine i midten av mars da pandemien rev gjennom samfunnet.

Et av ofrene var 5 år gamle Skylar Herbert, datteren til en politimann og en brannmann, og det første barnet som døde av covid-19 i Michigan. Kort tid etter dannet guvernør Gretchen Whitmer (D) en arbeidsgruppe for å undersøke pandemiens skjeve effekter på fargesamfunn. Hun dedikerte arbeidsstyrken til Skylar, som var svart.

Historien fortsetter under annonsen

I høst gjenåpnet distriktet skolebygninger, men ga foreldre muligheten til å sende barna tilbake eller holde dem hjemme og la dem lære på nettet. Omtrent en fjerdedel av foreldrene sa at de ville sende barna tilbake. Resten kunne enten ikke nås eller valgte virtuell læring.

I fjor vår, etter at skolene stengte, forsøkte distriktet å få en bærbar datamaskin med Internett innebygd til hver og en av distriktets 50 000 elever, og samlet inn 23 millioner dollar på tre uker fra Detroit-baserte selskaper for å finansiere innsatsen. De delte ut mer enn 45 000. Men mange elever dukket aldri opp for å hente en enhet - inkludert nesten alle barn som forble savnet langt inn i skoleåret. Omtrent 70 prosent av elevene på listen ble også ansett som kronisk fraværende før pandemien.

Nikolai Vitti, superintendent for Detroit Public Schools, sa at antallet elever som mangler fra klasserommene er svimlende. På våren var bare 10 prosent av elevene engasjert i virtuell læring, noe som fikk distriktet til å lansere en aggressiv kampanje med dør-til-dør-besøk for å sikre at familier hadde enheter og visste om når distriktet ville åpne virtuelt. En måned inn i skoleåret i fjor høst var fortsatt 8000 elever savnet. Rundt 5000 av dem kom for sent til skoleåret.

Historien fortsetter under annonsen

'Vi har alltid hatt problemer med fravær på grunn av virkningen av fattigdom,' sa Vitti. 'Men ingenting som dette.'

Det var sant for Chena Castigliano, som har oppdratt tre små barn på egenhånd siden mannen hennes, en gipsinstallatør, ble arrestert og sendt tilbake til hjemlandet Mexico i fjor. Så kom fødselsdepresjon og utkastelse. Hun registrerte barna i skolealder, 5 år gamle Emiliana og 6 år gamle Emilio, for ansikt-til-ansikt klasser om høsten, men de gikk bare sporadisk fordi hun slet med å finne transport til dem. Ting ble verre da skolene la ned i midten av november.

Barna måtte dele en låneenhet, og da hadde hun ikke råd til Internett. Fordi klassene fortsatt er avsidesliggende, har barna ikke deltatt siden begynnelsen av desember.

Ikke alle familier har «noen å støtte seg på», sa Castigliano.

Den fredagen hadde noen av familiene som Chapman møtte lett løselige problemer som hadde holdt elevene fra virtuelle klasserom. En videregående elev hadde gått glipp av 7. oktober fordi hun hadde mistet laderen til den bærbare datamaskinen – men fikk den senere tilbake. En gutts mor forklarte at han ikke kunne logge på den dagen på grunn av et registreringsproblem på skolen. Mange ganger, sa Chapman, har elever ikke logget på fordi verken de eller foreldrene deres kunne finne ut hvordan. I disse tilfellene blir han og det andre personalet som sendes til hjemmene de facto IT-spesialister.

Men andre ganger er problemene større. Samme uke hadde Chapman ankommet et hjem hvor en snor snodde seg ut inngangsdøren til en bil som gikk på tomgang. Familiens strøm var kuttet, og de brukte strøm fra bilen til huset. Det var ikke uvanlig, sa Chapman, å komme over en familie hvis barn hadde sluttet å dukke opp fordi det ikke var strøm i husholdningen.

De mest bekymringsfulle tilfellene er fortsatt de der et banking på døren ikke gir svar, eller når adressen tilhører et forlatt hjem.

Nærværskrisen vil få livslange konsekvenser for elevene som mangler uker eller måneder med undervisning eller som bestemmer seg for å slutte helt på skolen.

«De kommer kanskje ikke tilbake i det hele tatt. De fullfører kanskje ikke videregående,' sa Korman, forskeren. 'De vil slite i arbeidsstyrken. Det vil være vanskelig for dem når de oppdrar sine egne barn.»

'Vi kommer til å se konsekvensene av dette i generasjoner.'

Rettelse: En tidligere versjon av denne artikkelen sa feilaktig at New Mexico fortsatt søker etter 12 000 studenter. Siden høsten har tallet sunket til 2700 savnede.